Wyszukiwanie zaawansowane

Znaleziono 0 wyniki. Pokaż wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Investment Trust Proposes Innovative Approach to Sustainability

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 21 listopada, 2023
0

In a recent announcement, a well-known investment trust unveiled its ambitious plan to prioritize sustainability and usher in a new era of environmentally friendly investing. By placing sustainability at the forefront of its investment strategy, the trust aims to make a significant positive impact on the industry.

Rather than simply paying lip service to sustainable practices, this trust plans to become a true „sustainable improver,” aligning itself with the forthcoming Sustainable Disclosures Regulation (SDR) system mandated by the Financial Conduct Authority. Through this commitment, the trust hopes to achieve what is known as a „Green Premium” and distinguish itself in the market by utilizing its active asset management capabilities and specialized sustainability resources.

The proposed changes are expected to not only bolster the trust’s overall performance metrics but also make it more appealing to potential investors. Currently, the trust’s net asset value trades at a substantial 31.3% discount. However, with the implementation of sustainability-driven strategies, the trust anticipates a significant boost to its total returns and attractiveness.

A key aspect of this new approach is the recognition of the environmental impact of the real estate industry, particularly in terms of carbon emissions. The trust emphasizes the need to upgrade existing assets and believes that the market valuations of these properties do not accurately reflect the investment required for the transition. Studies have shown that London offices, for example, could command a potential „green premium” of around 20% due to higher rents and lower yield resulting from their sustainable features.

To further support its sustainability goals, the trust has collaborated with Property Market Analysis to research and estimate an 8% green premium for regional offices. As sustainability assumes greater importance and new regulations come into effect, this premium is expected to grow in parallel with London’s projected premium.

In addition to shifts in its investment approach, the trust intends to introduce a modified fee structure for its investment manager. A five basis point adjustment in the management fee will be tied to the achievement of sustainability and income-related Key Performance Indicators (KPIs), ensuring that sustainable practices are financially incentivized.

These radical changes reflect a growing investor concern regarding the real estate industry’s impact on the environment. With sustainability embedded at its core, this investment trust is taking a pioneering leap towards a greener and more sustainable future for the entire industry.

FAQs

Jakie zmiany proponuje trust inwestycyjny?
Trust inwestycyjny planuje uczynić zrównoważoność centralnym punktem swojej strategii inwestycyjnej, skupiając się na poprawie zrównoważenia i dekarbonizacji swoich budynków. Celem jest również uzyskanie etykiety „zrównoważonego usprawniacza”, zgodnie z nadchodzącymi przepisami.

Jaki wpływ będą miały te zmiany na wyniki trustu?
Trust uważa, że włączenie zrównoważoności i wykorzystanie możliwości w zakresie zarządzania aktywami pozwolą na osiągnięcie lepszych zwrotów i uczynią trust bardziej atrakcyjnym dla inwestorów.

Dlaczego dla biur w Londynie istnieje „zielona premia”?
Studia wykazują, że biura w Londynie mogą mieć „zieloną premię” wynoszącą około 20%. Jest to skutek wyższych czynszów i niższych zysków uzyskiwanych z budynków spełniających wyższe standardy zrównoważonego rozwoju.

Jak trust planuje dostosować swoją strukturę opłat?
Trust zamierza wprowadzić zmodyfikowaną strukturę opłat dla swojego zarządzającego inwestycjami. Będzie to obejmować pięciopunktową korektę opłaty za zarządzanie, związanej z osiągnięciem wskaźników kluczowych związanych z zrównoważonym rozwojem i dochodem.

Dlaczego rośnie zainteresowanie inwestorów wpływem sektora nieruchomości na środowisko?
Sektor nieruchomości odpowiada za około 40% globalnych emisji dwutlenku węgla związanych z energią. Biorąc pod uwagę, że budynki będą nadal użytkowane przez wiele lat, rośnie pilna potrzeba modernizacji aktywów w celu zmniejszenia ich wpływu na środowisko. Inwestorzy obawiają się, że wyceny rynkowe nie odzwierciedlają wystarczająco potrzebnych inwestycji dla takiej transformacji.

Porównaj oferty