Wyszukiwanie zaawansowane

Znaleziono 0 wyniki. Pokaż wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Młodzi Polacy zmagają się z wysokimi cenami nieruchomości

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 13 kwietnia, 2024
0
A realistic high-definition photo depicting a scene where young Polish individuals are grappling with high property prices. The image features a group of stressed young adults of various descents like Caucasian, Hispanic, Black, Middle-Eastern, South Asian, and White, looking over property brochures and financial paperwork with expressions of concern. They sit around a table cluttered with documents and a laptop showing rising real estate statistics for Poland.

Młodzi Polacy coraz trudniej radzą sobie z zakupem mieszkania. Wzrastające ceny nieruchomości sprawiają, że marzenia o posiadaniu własnego lokum stają się nierealne. Rafał, 30-latek mieszkający w Warszawie, zarabia dobrze, ale mimo to uważa, że jego pensja nie wystarcza na zakup mieszkania. Podobną sytuację opisuje również Daria, która mimo wysokiego zarobku nie ma szans na zaciągnięcie kredytu.

Ceny mieszkań w Polsce ciągle rosną. Jeszcze kilka lat temu można było kupić mieszkanie w Warszawie za około 7-8 tysięcy złotych. Obecnie ceny zaczynają się od 15 tysięcy złotych i więcej. Nawet niewielkie kawalerki w starszych blokach kosztują fortunę. Rafał, który mieszka w Warszawie od dwóch lat, opowiada, że 27 metrowe mieszkanie nie jest odpowiednie na dłuższą metę. Jednak zakup większego mieszkania jest dla niego niemożliwy.

Aby pomóc młodym ludziom w zakupie nieruchomości, rząd planuje wprowadzić program „Mieszkanie na start”. Program ten ma ruszyć od połowy 2024 roku i zakłada udzielanie preferencyjnych kredytów dla osób i rodzin o określonych dochodach. Oprocentowanie kredytu będzie niskie, a program przewiduje również dopłaty do spłat kredytów. Jednak zgodnie z opinią ekspertów, nowy program może nie spełnić oczekiwań singli i osób powyżej 35 roku życia.

W obliczu wysokich cen nieruchomości, młodzi Polacy napotykają wiele trudności przy zakupie mieszkania. Pomoc w postaci rządowego programu może nie być wystarczająca dla wszystkich grup społecznych. Wzrost cen nieruchomości stawia pod znakiem zapytania przyszłość młodych ludzi i ich możliwość osiedlenia się we własnych czterech ścianach.

The rising prices of real estate in Poland are making it increasingly difficult for young Poles to purchase a home. The dream of owning their own place is becoming unrealistic for many. For example, Rafał, a 30-year-old living in Warsaw, earns a good salary but still believes that it is not enough to afford a home. Daria, despite having a high income, faces similar challenges in obtaining a mortgage.

Property prices in Poland are continuously increasing. Just a few years ago, it was possible to buy an apartment in Warsaw for around 7,000-8,000 złotych. Currently, prices start at 15,000 złotych and more. Even small studio apartments in older buildings are now costing a fortune. Rafał, who has been living in Warsaw for two years, explains that a 27-square-meter apartment is not suitable for the long term. However, purchasing a larger apartment is impossible for him.

To help young people purchase property, the government plans to introduce the „Mieszkanie na start” (Home for a Start) program. This program is expected to launch in mid-2024 and aims to provide preferential loans to individuals and families with specified incomes. The loans will have low interest rates, and the program also includes subsidies for loan repayments. However, according to experts, the new program may not meet the expectations of singles and individuals over the age of 35.

In the face of high property prices, young Poles encounter many difficulties in buying a home. Government assistance in the form of programs like „Mieszkanie na start” may not be sufficient for all social groups. The increasing property prices put into question the future of young people and their ability to settle down within their own four walls.

For more information about the real estate industry in Poland, you may visit the following website: polskiprzemysl.pl. Here, you can find detailed insights, market trends, and forecasts related to the industry.

    Porównaj oferty